+45 89 34 35 36

Til hvilken konto skal du betale?

Registrerings- og kontonummer (betalings-id) fremgår af den skrivelse, du har modtaget fra os.

Kontakt os hvis du er i tvivl om, hvordan du kan betale. Mail til mail@universinkasso.dk eller ring 89 34 35 36.

Når du kontakter os

Husk venligst altid at oplyse vores journalnummer og dit og kreditors navn. Ellers kan vi have svært ved at finde frem til din sag.

I enkelte sagstyper (fx parkeringsinkasso) kan henvendelse af praktiske årsager kun ske via den mailadresse og det telefonnummer, der fremgår af vores skrivelse til dig. Sker henvendelse på anden måde, vil henvendelsen normalt ikke blive set eller behandlet.

 - 16,5 KB

Samarbejde eller krig? Vælg selv.

Du har en interesse i at komme fri af din gæld hurtigst og bedst muligt - og i at komme videre i livet.

Vores klient er interesseret i at få sine penge hurtigst muligt, men er også nødt til at se realiteterne i øjnene.

Langt hen ad vejen har I faktisk sammenfaldende interesser.

Så samarbejd med os. Giv os de nødvendige oplysninger og medvirk aktivt til at få din gæld ud af verden på en god måde. Regn ikke med at der kommer noget godt ud af at forsøge at gemme dig, lukke øjnene for realiteterne eller benægte det, der i sidste ende ikke kan benægtes.

Tro ikke at det går væk, hvis du ikke gør noget eller gør det forkerte. Det bliver værre dag for dag. Og vi glemmer dig ikke.

 - 10,8 KB

Hvor længe kan du holde hovedet oven vande, hvis du ikke selv gør noget for at få din gæld ud af verden?

Kan du ikke betale?

Hvis du ikke kan betale det beløb, du skylder, eller det afdrag, som du ellers har lovet, er det dummeste, du kan gøre ... ingenting. Det skulle da lige være at bestride en gæld, som du udmærket ved, at du har pådraget dig.

Det kan godt være, at det vinder dig en lille smule tid, men realiteterne indhenter dig - og det koster. Endnu flere renter og omkostninger påløber til ingen nytte.

Kontakt os i stedet så vi i alles interesse kan aftale, hvordan situationen kan klares. Vi er til at snakke med, hvis du er det.

Du gør dig selv en tjeneste ved at komme os i forkøbet.

 - 27,5 KB